Ekologia


Dbałość o środowisko jest jednym z naszych priorytetowych celów działalności. Z myślą o przyszłych pokoleniach gospodarujemy odpadami w sposób zapewniający zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Zgodnie z przepisami prawa, przekazujemy materiał wyłącznie firmom posiadającym decyzje środowiskowe w zakresie transportu bądź utylizacji.
Staramy się poddawać odzyskowi możliwie największą ilość odpadów, by uniknąć ich składowania.DECYZJA ŚRODOWISKA NR 183/10/PŚ.O


Dnia 18 czerwca 2010 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego zatwierdził nasz program gospodarki odpadami wytwarzanymi w wyniku prowadzonej działalności usługowej w zakresie budowy, rozbiórek, i remontów przez BOJAN-ROAD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolskiej 84/86.

KATALOG ODPADÓW


Dz.U. Nr 112, poz. 1206, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz. U. Nr 62, poz. 628). Listę odpadów niebezpiecznych, ustala się poprzez oznakowanie odpadów niebezpiecznych w katalogu indeksem górnym w postaci gwiazdki "*" przy kodzie rodzaju odpadów.


KONTAKT